Sobre o Arquivo Histórico 

Protección do fondo documental sobre o territorio de estudo.

Ampliación do fondo documental.