Sobre o Patrimonio Etnográfico e Arqueolóxico

Traballos de campo con carácter de investigación, sobre a etnografía, costumes, tradicións e cultura das serras e vales do sur da dorsal galega. Estudos de patrimonio arquitectónico e arqueolóxico prestando especial atención a aquel patrimonio que sinta vulnerable, pola sua degradación, mal estado de conservación ou calquera ameaza de perturbación antrópica ou non.

 

Posta en valor do patrimonio etnográfico nos poboados e a vías de comunicación tradicional e do patrimonio arqueolóxico.

 

Inventariado informatizado do patrimonio etnográfico e arqueolóxico con destino a súa protección e defensa con proxectos de recuperación e preservación.

BDE19D88-7F99-4FD4-A5E7-FFCF5E3C9768_1_2